Проектиране

Нашият екип от лицензирани проектанти с богат професионален опит гарантират на нашите клиенти висока ефективност на съоръженията и бърза възвращаемост на инвестицията.

Изработваме проекти, както за соларни системи за свързване към обществената ел. мрежа, така и за автономни системи.

Изработка на екзекутивни чертежи и работни проекти, готови за съгласуване с инстанциите и разпределителните дружества.

АВП Електрик
Нисък инвестиционен риск и спокойствие за бъдещето