Изграждане

Всеки проект е уникален по своята същност и трябва да бъде реализиран. Ние сме готови да реализираме проекти с висока степен на сложност, при всякакви монтажни условия. Ние гарантираме на нашите клиенти безкомпромисно качество на изграждане.

Етапи на изграждане на фотоволтаичните системи:

  • изграждане на носещи конструкции;
  • монтаж на фотоволтаичните модули и електрооборудването;
  • DС окабеляване от модулите до инверторите;
  • АС окабеляване от инверторите до главно разпределително табло;
  • АС окабеляване от главно разпределително табло до трафопост;
  • монтаж на заземителна и мълниезащитна инсталация;
  • монтаж на RS485 инсталация за комуникация с инверторите и датчиците;
  • пускане в експлоатация и 72-часови проби.
АВП Електрик
Нисък инвестиционен риск и спокойствие за бъдещето