Как работим

Предлагаме на нашите клиенти професионална консултация, за да бъдат сигурни в бързата възвращаемост на инвестициите.

1
Оценка на местоположения, сгради и парцели
2
Предоставяне на статистика и анализ
3
Извършване на слънчево-енергиен одит
Доклад за оценка за прогнозен потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми източници, който показва екологичната и икономическата целесъобразност на даденото съоръжение
4
Изготвяне на идеен проект
Разработка на системи на базата на индивидуалните потребности на клиента
5
Разработка на база персонални нужди
Представя в общ вид инвестиционното намерение, за да може то да бъде възприето и оценено от финансиращата страна. Идейният проект е основа за следващите етапи от проектирането
6
Гаранционна поддръжка на системата
АВП Електрик
Нисък инвестиционен риск и спокойствие за бъдещето